Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Ekosystem Sp. z o.o. wdrożył elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 30.000 euro oraz zamówienia powyżej 30.000 euro, czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny i znajduje się pod adresem:

https://ekosystem.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html