Biuletyn Informacji Publicznej

13/2018 Ochrona obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu

Numer postępowania: 13/2018

Termin składania ofert: 2018-12-07 10:30

Termin otwarcia ofert: 2018-12-07 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie na usługi społeczne

Rodzaj: usługi