Biuletyn Informacji Publicznej

18/2017 Przeprowadzenie w cyklu rocznym badań ilości i składu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław

Numer postępowania: 18/2017

Termin składania ofert: 2017-09-26 10:30

Termin otwarcia ofert: 2017-09-26 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie na usługi społeczne

Rodzaj: usługi