Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Kazimierza Michalczyka 23,
53-633 Wrocław.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr

KRS: 0000426169

NIP: 8992736747

REGON: 021916240