Biuletyn Informacji Publicznej

17/2014 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego

Numer postępowania: 17/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-07-18 8:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi