Biuletyn Informacji Publicznej

2/2019 Sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu

Numer postępowania: 2/2019

Termin składania ofert: 2019-03-14 10:30

Termin otwarcia ofert: 2019-03-14 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

Rodzaj: usługi