Biuletyn Informacji Publicznej

15/2017 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 oraz ul. Janowskiej 51 (PSZOK)

Numer postępowania: 15/2017

Termin składania ofert: 2017-08-10 10:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi