Biuletyn Informacji Publicznej

22/2013 Interwencyjne prace porządkowe polegające na powierzchniowym sprzątaniu terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław

Numer postępowania: 22/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-11-06 10:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi