Biuletyn Informacji Publicznej

8/2016 Wykonanie badań monitoringowych pięciu wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych stanowiących własność gminy Wrocław, z wykorzystaniem istniejącej sieci monitoringowej – zadanie nr 1, wykonanie oceny bezpieczeństwa radiologicznego składowiska odpadów komunalnych Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu – zadanie nr 2

Numer postępowania: 8/2016

Termin składania ofert lub wniosków: 2016-04-27 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi