Biuletyn Informacji Publicznej

4/2015 Interwencyjne prace porządkowe polegające na sprzątaniu terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław

Numer postępowania: 4/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-07-10 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi