Biuletyn Informacji Publicznej

11/2014 Drukowanie materiałów informacyjnych oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego

Numer postępowania: 11/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-04-14 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi