Biuletyn Informacji Publicznej

9/2017 Pielęgnacja zieleni znajdującej się na terenie wokół budynku biurowego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 oraz ul. Kazimierza Michalczyka 9 (teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, parking, skarpa) we Wrocławiu

Numer postępowania: 9/2017

Termin składania ofert: 2017-06-27 10:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi