Biuletyn Informacji Publicznej

3/2015 Wykonanie dwóch serii badań monitoringowych pięciu wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych stanowiących własność Gminy Wrocław oraz wykonanie inwentaryzacji studni odgazowujących wraz z ich renowacją, z wykorzystaniem istniejącej sieci monitoringowej

Numer postępowania: 3/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-06-19 09:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi