ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

3/2015 Wykonanie dwóch serii badań monitoringowych pięciu wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych stanowiących własność Gminy Wrocław oraz wykonanie inwentaryzacji studni odgazowujących wraz z ich renowacją, z wykorzystaniem istniejącej sieci monitoringowej