ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

13/2014 Dostawa 40 000 litrów oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu

Numer postępowania: 13/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-05-29 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: dostawy