Biuletyn Informacji Publicznej

19/2017 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu

Numer postępowania: 19/2017

Termin składania ofert: 2017-10-18 11:30

Termin otwarcia ofert: 2017-10-18 12:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

Rodzaj: dostawy