Biuletyn Informacji Publicznej

10/2018 Ochrona obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu

Numer postępowania: 10/2018

Termin składania ofert: 2018-11-29 10:30

Termin otwarcia ofert: 2018-11-29 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie na usługi społeczne

Rodzaj: usługi