Biuletyn Informacji Publicznej

21/2017 Sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu

Numer postępowania: 21/2017

Termin składania ofert: 2017-11-27 10:30

Termin otwarcia ofert: 2017-11-27 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

Rodzaj: usługi