Biuletyn Informacji Publicznej

17/2017 Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław

Numer postępowania: 17/2017

Termin składania ofert: 2017-09-06 10:30

Termin otwarcia ofert: 2017-09-06 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi