Biuletyn Informacji Publicznej

18/2016 Remont toalet znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu

Numer postępowania: 18/2016

Termin składania ofert lub wniosków: 2016-10-27 11:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: roboty budowlane