Biuletyn Informacji Publicznej

7/2016 Koszenie roślinności trawiastych na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów komunalnych/przemysłowych oraz powierzchniowe sprzątanie zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław

Numer postępowania: 7/2016

Termin składania ofert lub wniosków: 2016-04-25 09:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi