Biuletyn Informacji Publicznej

7/2013 Dostawa sprzętu komputerowego

Numer postępowania: 7/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-05-10 08:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: dostawy