Biuletyn Informacji Publicznej

8/2017 Koszenie roślinności trawiastych na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów komunalnych/przemysłowych oraz powierzchniowe sprzątanie zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław

Numer postępowania: 8/2017

Termin składania ofert: 2017-08-08 10:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi