Biuletyn Informacji Publicznej

18/2015 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu

Numer postępowania: 18/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-11-13 11:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: dostawy