Biuletyn Informacji Publicznej

10/2015 Dostawa papieru biurowego do siedziby Zamawiającego

Numer postępowania: 10/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-08-12 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: dostawy