Biuletyn Informacji Publicznej

26/2013 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców Gminy Wrocław

Numer postępowania: 26/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-01-10 10:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi