Biuletyn Informacji Publicznej

23/2013 Dostawa 8 000 szt. segregatorów do siedziby Zamawiającego

Numer postępowania: 23/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-10-22 09:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: dostawy