Biuletyn Informacji Publicznej

25/2014 Ochrona obiektów oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu

Numer postępowania: 25/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-01-12 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi