Biuletyn Informacji Publicznej

19/2013 Leasing operacyjny 4 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Zamawiającego

Numer postępowania: 19/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-09-17 08:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi