Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby, wytwarzanego na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu

Termin składania ofert: 2017-06-13 10:30

Tryb: przetarg