Biuletyn Informacji Publicznej

11/2013 Dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego

Numer postępowania: 11/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-07-03 09:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: dostawy