Biuletyn Informacji Publicznej

9/2018 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu

Numer postępowania: 9/2018

Termin składania ofert: 2018-10-30 10:30

Termin otwarcia ofert: 2018-10-30 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

Rodzaj: dostawy