Biuletyn Informacji Publicznej

4/2018 Usunięcie odpadów budowlanych z nieruchomości położonej przy ul. Pięćdziesięciu Bohaterów we Wrocławiu

Numer postępowania: 4/2018

Termin składania ofert: 2018-07-19 10:30

Termin otwarcia ofert: 2018-07-19 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi