Biuletyn Informacji Publicznej

32/2014 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców Gminy Wrocław

Numer postępowania: 32/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-12-31 8:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi