Biuletyn Informacji Publicznej

14/2013 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego

Numer postępowania: 14/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-08-12 10:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi