Biuletyn Informacji Publicznej

Dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Wrocław

Termin składania wniosków: do dnia 23.10.2015 r. do godz. 10:00.