ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

Dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Wrocław