Biuletyn Informacji Publicznej

20/2014 Dostawa papieru biurowego do siedziby Zamawiającego

Numer postępowania: 20/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-08-26 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: dostawy