Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 311 000 zł.

Jedynymi wspólnikami spółki są Gmina Wrocław (14 013 udziałów o łącznej wartości 14 013 000 zł) i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (298 udziałów o łącznej wartości 298 000 zł).