Biuletyn Informacji Publicznej

16/2013 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

Numer postępowania: 16/2013

Termin składania ofert lub wniosków: 2013-09-04 09:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: dostawy