Biuletyn Informacji Publicznej

14/2015 Przebudowa części hali warsztatowej znajdującej się przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 we Wrocławiu na archiwum dokumentów Zamawiającego

Numer postępowania: 14/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-10-23 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: roboty budowlane