Biuletyn Informacji Publicznej

1/2019 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych we Wrocławiu i pochodzących od mieszkańców Gminy Wrocław

Numer postępowania: 1/2019

Termin składania ofert: 2019-03-15 10:30

Termin otwarcia ofert: 2019-03-15 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi