Biuletyn Informacji Publicznej

21/2016 Ochrona obiektów oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu

Numer postępowania: 21/2016

Termin składania ofert lub wniosków: 2016-12-01 10:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi