ekosystem
Biuletyn Informacji Publicznej

Misja Ekosystem sp. z o.o.

Naszą misją jest organizacja i zarządzanie gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych oraz organizacja i zarządzanie utrzymaniem czystości na terenach Gminy Wrocław.