Biuletyn Informacji Publicznej

20/2017 Ochrona obiektów użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu

Numer postępowania: 20/2017

Termin składania ofert: 2017-11-21 10:30

Termin otwarcia ofert: 2017-11-21 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie na usługi społeczne

Rodzaj: usługi