Biuletyn Informacji Publicznej

11/2015 Roboty ogólnobudowlane polegające na malowaniu ścian i sufitów korytarzy, klatek schodowych oraz wejść głównych znajdujących się w budynku przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu

Numer postępowania: 11/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-08-28 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: roboty budowlane