Biuletyn Informacji Publicznej

7/2015 Remont dachu i elewacji hali znajdującej się na terenie Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Michalczyka 9 we Wrocławiu

Numer postępowania: 7/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-07-10 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: roboty budowlane