Biuletyn Informacji Publicznej

6/2015 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego

Numer postępowania: 6/2015

Termin składania ofert lub wniosków: 2015-06-19 10:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi