Biuletyn Informacji Publicznej

Dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia lub zamówień publicznych, których przedmiotem będzie stworzenie zamkniętego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub jego elementów na terenie gminy Wrocław

Termin składania wniosków: do dnia 05.05.2016 r. do godz. 15:30.