Biuletyn Informacji Publicznej

24/2014 Dostawa kopert do siedziby Zamawiającego

Numer postępowania: 24/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-11-04 9:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: dostawy