Biuletyn Informacji Publicznej

7/2019 Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w granicach administracyjnych Gminy Wrocław

Numer postępowania: 7/2019

Termin składania ofert: 2019-07-18 10:30

Termin otwarcia ofert: 2019-07-18 11:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi