Biuletyn Informacji Publicznej

16/2014 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców Gminy Wrocław

Numer postępowania: 16/2014

Termin składania ofert lub wniosków: 2014-07-21 8:30

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj: usługi